top of page
רקע.jpg

מי אנחנו

בני מורן - יזמות כנסים על סדר היום הישראלי היא חברה מובילה בישראל בתחום פיתוח,  יזמות והפקה של כנסים ממוקדי תוכן איכותי. 

 

אנחנו כאן, עם שנים רבות של הצלחה מוכחת, ללוות אותכם בכל התהליך  - מגיבוש הרעיון הראשוני, מציאת שותפים ומקורות מימון, גיבוש תוכן עדכני ומסקרן, ותכנון, הפקה וניהול הכנס במלואו.

 

ההתמחות שלנו היא כנסי יום, בהשתתפות רב-מגזרית (ממשלה, עסקים, מגזר חברתי ואקדמי) - המספקים התבוננות מעמיקה ומכוונת פתרונות לסוגיות בעלות משמעות לחברה הישראלית.

 

כנס הסביבה הגדול בישראל, כנסים העוסקים בבריאות, שוק ההון האנושי של ישראל, ֶתעופה אזרחית, כלכלה כחולה והמרחב הימי, בנקאות חברתית וחדשנות פיננסית, עיתונות זרה, בטחון וחוסן לאומי - הם חלק מהנושאים בהם עסקנו בשנה האחרונה. 

 

לשם כך חברנו לגורמים המרכזיים בישראל וכל בעלי העניין המשמעותיים בנושאים אלה, ולאורחים רבי השפעה מחו״ל, לרבות ממשרדי ממשלה ורשויות המדינה, חברות  עסקיות מובילות והתעשייה הבטחונית, המגזר החברתי - כולל הג׳וינט, עמותת תפוח והבנק החברתי עוגן, גורמי מחקר ואקדמיה כגון המכון למחקרי מדיניות ביטחון ( INSS) ופרופ׳ איתמר רז, רשויות מקומיות - ויצרנו כנסים משני מציאות.

 

נשמח להיפגש ולחשוב ביחד על כנס שמתאים לצרכי המיתוג, התוכן והחיבור לקהל הלקוחות והשותפים שלכם - באיכות הגבוה ביותר, מקצוענות בלתי מתפשרת, ביצירתיות הפקתית ועל בסיס מודלים כלכליים משתלמים.

בקרוב

ועידת עוגן | 2023

ועידת עוגן | 2023

חדשנות פיננסית לשינוי חברתי

London | 2023

London | 2023

RestartIL. Economy

אקלים וביטחון | 2023

אקלים וביטחון | 2023

הכנה גאו-אסטרטגית לקראת COP28

המרחב הימי | 2023

המרחב הימי | 2023

תשתיות ואנרגיה | משאבי הים | ניהול המים הכלכליים

כנסים נבחרים

שוק ההון האנושי | 2023

אתגר הפריון - מימוש הפוטנציאל הישראלי

שוק ההון האנושי | 2023

הכנס השנתי הבינלאומי ה-16

2023 | iNSS המכון למחקר ביטחון לאומי

הכנס השנתי הבינלאומי ה-16

כוחות השוק | 2022

ועידת כיכר השבת

כוחות השוק | 2022

בריאות ישראל | 2023

לזוז! חיים בריאים לנוער

בריאות ישראל | 2023

סביבה 2050 | 2023

חדשנות השקעות ומדיניות לפתרון משבר האקלים

סביבה 2050 | 2023

כלכלה כחולה | 2022

השקת המרכז הלאומי לכלכלה כחולה ולחדשנות

כלכלה כחולה | 2022

ישראל לתעופה עסקית | 2023

TLV Business Aviation Conference

ישראל לתעופה עסקית | 2023

המרחב הימי | 2022

תשתיות ואנרגיה | משאבי הים | ניהול המים הכלכליים

המרחב הימי | 2022

משפט וסביבה | 2022

משפט וסביבה | 2022

בין שותפינו לעשייה

בני מורן

אני יוזם כנסים על סדר היום הישראלי - כי אני חי כאן, זה הבית שלי וכי אכפת לי ממה שקורה כאן.


החזון שלי ברור - לכנס סביב נושא  את כל בעלי העניין וההשפעה, לייצר שיח מכוון פתרונות לסוגיות שמשפיעות על החיים של כולנו.

bottom of page