top of page
הדר לאתר סביבה 2024.jpg
אודות

על הכנס

כנס סביבה 2050 הינו הכנס המוביל את השיח האקטואלי בנושאי סביבה מזה 22 שנים ומכנס את כלל גורמי הממשל, התעשייה, הארגונים הירוקים והחברה האזרחית, המשפיעים על כלכלת ישראל ואיכות החיים בה.

 

ב-7 לאוקטובר התעוררנו כולנו למציאות חדשה בכל תחום של חיינו – הבטחוני, המדיני, הפוליטי, החברתי והכלכלי. כך גם בהקשר הסביבתי.

 

המלחמה הציפה לפני השטח את הצורך לשפר את המוכנות של המערכות הישראליות בשורה ארוכה של נושאים, שלהן השלכות על היכולת שלנו להתמודד עם מצבי חרום: חקלאות מקיימת ובטחון תזונתי, אספקת מים והתפלה, זמינות אנרגיה, רציפות תפעולית של קווי אספק וזמינות חומרי גלם ואיום אקלימי.

 

כעת הגיע עת השיקום, האתחול והבנייה מחדש, ואיתה גם ההזדמנות לבנות מחדש – טוב יותר, נכון יותר עם התייחסות לנושאי סביבה ופיתוח בר קיימא.

 

יש דרכים לעשות את זה – Build Back Better – והן מתבססות על שילוב של קיימות ובסיס כלכלי, רווחיות, חדשנות וטכנולוגיה ישראליים.

 

כנס סביבה השנה – חוזרים לסביבה: שיקום ירוק לישראל, יבחן את ההזדמנות שנוצרה כאן לייצר ממשק נכון בין תהליכי השיקום והבנייה מחדש, הרגולציה, ועקרונות של קיימות.

 

יחד נבחן כיצד אפשר לצאת מן המשבר אליו נקלענו מחוזקים בשורה של תחומים – אנרגיה מתחדשת ויעילה, תשתיות כולל תשתיות פסולת, רציפות תפעולית של קווי אספקה נמלים ותחבורה, בנייה ירוקה, חקלאות מקיימת ומקומית , ומשק מים זמין ומוכן למצבי משבר.

 

כמו כן, נסתכל קדימה ונשלב במתווה השיקום הירוק לישראל את שינויי החקיקה בישראל כגון: מס הפחמן ומס הנסועה. במקביל נסקור את השינויים הרגולטורים המשמעותיים שמקודמים באיחוד האירופי למשל בתחום פליטות הפחמן וברשות ניירות הערך האמריקאית הדורשת חובת דיווח סביבתי- בכדי לאפשר היערכות של הגופים היצרניים שפועלים מול שווקים חשובים אלה.

 

כך, גם הכלכלה וגם הסביבה יצאו מחוזקים. גם השנה הכנס יהווה נקודת מפגש חשובה לכל בעלי העניין בתחום הסביבתי, וישמש גורם מרכזי ואסטרטגי המעודד ומייצר תהליכים, מסייע בגיבוש מדיניות ומהווה את הבמה המרכזית לשיח סביבתי-כלכלי בישראל.

רישום לכנס

כרטיסים לכנס

הוספה ליומן

2050 21 web 1900x600 reka_edited.jpg
מושבים

משתתפים בכנס

כמדי שנה, מגוון השותפים הרחב בכנס כולל גורמי ממשל מהמשרד להגנת הסביבה וכל המשרדים הכלכליים והאחרים שעוסקים ויעסקו בהתוויית מדיניות אקלים, נציגי תעשייה חדשנית ומסורתית, יזמים וסטארטאפים בתחום הקיימות, ארגונים ירוקים, כלכלנים, משפטנים ומומחים אחרים.

משתתפים בכנס

חוסן לאומי בהיבטי משבר האקלים

משבר האקלים יהיה בעל השפעה מכרעת על החוסן הלאומי של ישראל. הדברים הבסיסים ביותר, שאנו לוקחים כמובנים מאליהם, מים – מזון – אנרגיה, יהיו במחסור או שאספקתם תושפע מהעלייה בטמפרטורה או פגיעה בשרשראות אספקה.

 

האם מדינת ישראל מודעת לכך ונערכת בהתאם בתחום ההכנות האסטרטגיות, המדיניות והרגולציה? האם התעשיה, החברות והגורמים היצרניים מוכנים להתמודדות שתידרש ויודעים לספק פתרונות גם אל מול אתגרי השינויים בטמפרטורה ואירועי מזג אוויר קיצוניים? דו״ח הביצועים האחרון של ה OECD מרמז שזה לא המצב.

 

בחלק הראשון נשמע על הערכות משרדי הממשלה השונים העוסקים בהיבטי התכנון, המדיניות והביצוע בתחומים שיושפעו ממשבר האקלים – כולל משרדי האוצר, הגנת הסביבה והתשתיות והאנרגיה.

 

בחלק השני נביא יחד גורמי תעשייה וייצור ונבחן יחד את ההערכות שלהם ברמה האסטרטגית, הערכת הסיכונים שלהם והפתרונות שהם מתכננים אל מול האתגרים האקלימיים.

1.

שיקום ירוק לישראל – ממצב חרום לבנייה נכונה והערכות למשבר האקלים

כיצד ניתן לנצל את המשבר שנוצר בכדי לצאת לדרך חדשה ולהניח תשתיות נכונות יותר ברות קיימא ומתחשבות בסביבה, תוך יישום כלכלי ועסקי נכון וניצול חדשנות וטכנולוגיות ישראליות?

 

במושב זה נבחן יחד את מגוון התחומים שיעברו כעת שיקום משמעותי בדרום הארץ ובצפון ונתווה יחד עקרונות לבניית תשתיות אנרגיה, טיפול בפסולת, משק המים, חקלאות מקיימת ומקומית, בנייה ירוקה – ונראה כיצד בשילוב נכון של רגולציה, תכנון וחשיבה ארוכת טווח, ניצול נכון של טכנולוגיות וחדשנות ניתן לייצר מודל ישים ופעיל שגם מתחשב בסביבה, גם פועל כלכלית נכון ומאפשר רווחיות מוגברת, ובנוסף מכין את ישראל למשבר הבא בצורה נכונה יותר.

2.

הערכות לשינויים רגולטורים באירופה וארצות הברית ובישראל

העולם הרגולטורי בתחום הסביבה והקיימות משתנה במהירות – ומציב סטנדרטים חדשים בפני כל גורם מסחרי ועסקי הפועל בשווקים העולמיים.

 

כך לדוגמא הגופים המובילים את כללי החשבונאות והדיווח של חברות ציבוריות לבורסה כמו רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) וה IFRS (International Financial Reporting Standards) קובעים חובת דיווח וכללים מחייבים לדיווח הסביבתי.

 

האיחוד האירופי הטיל מס פחמן גבולי ה CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), שייכנס לתוקפו בראשון לינואר 2026 ויחול על יבואניות שלא שילמו מס פחמן במדינתם ולא רכשו את האישורים הנדרשים.

 

כבר מאוקטובר 2023 נדרשות החברות המייבאות לאירופה להגיש דיווחים על כמות הפחמן הישירה והעקיפה המוטבעת במוצרים המיובאים לאירופה. הדיווח יידרש על ידי היבואניות מהחברות המייצאות ויחול תחילה על מוצרים עתירי אנרגיה: פלדה, ברזל, אלומיניום, מימן, חשמל, מלט ודשנים (בעיקר חנקניים) ובהמשך על מוצרים נוספים. חברות מייצאות לאירופה שלא יערכו לדיווח יינזקו כלכלית וגם לא יוכלו להנות מהשקעות והלוואות שיופנו לחברות המדווחות בלבד.

 

המושב יעסוק ברגולציה חדשה זו, סוג ההיערכות שהיא מחייבת מן היצואניות הישראליות וההזדמנויות העסקיות שנובעות ממנו לעולם העסקי הישראלי. נדון גם בשינויים הרגולטוריים בארץ בעקבות השינויים הצפויים ברגולציה העולמית.

3.

מי מרויח ומי מפסיד - הטיפול בפסולת

בתחום הטיפול בפסולת, למרות מאמצים רבים, ישראל עדיין לא מצליחה לעמוד באחוזי מחזור המקובלים במדינות מפותחות - החקיקה לא שלמה, האכיפה על משליכי הפסולת חלקית, ישנו מחסור במתקני קצה, אין העדפה לתעריף של חשמל מפסולת וכשל השוק מביא לכך שעדיף כלכלית להטמין פסולת במקום למחזר ולטפל.

 

במושב תוצג האסטרטגיה שתוביל את המדינה לשינוי בתחום הטיפול בפסולות השונות, החל מהפסולת הביתית, פסולת הבניין, הפסולת האלקטרונית והחשמלית וכלה בפסולת הצמיגים ובשאריות מכוני הטיהור והמיון, יימנו ההישגים והאתגרים ויערך דיון בדרכים המועדפות לקידום האסטרטגיה ולשיתוף הציבור, ויפורטו האמצעים הנדרשים כדי להביא לשינוי מכלכלה לינארית לכלכלה מעגלית בתחום הפסולת בעזרת כלים שונים כגון: רגולציה, תקינה, העמדת תשתיות, תמריצים והעלאת המודעות של הציבור.

4.

טכנולוגיה ירוקה בשירות הסביבה

ישראל היא מעצמת טכנולוגיית אקלים (Climate Tech) ובמסגרת החדשנות והיזמות הישראלית בתחום זה היא יכולה לספק מענים במגוון עצום של נושאים סביבתיים: פסולת ומחזור, אנרגיה מסורתית ומתחדשת, אגירת פחמן, חקלאות מקיימת, רכב ותנועה, בנייה ירוקה, התייעלות תהליכי ייצור ותהליכים תעשייתיים ועוד.

 

המושב יכנס חברות מאקוסיסטם ייחודי זה, יבחן את הפתרונות שהם מציגים לישראל ולעולם, ויבחן את הדרכים בהן ניתן לשלב את החדשנות הזו בישראל ואת היכולת שלהם לתת נמענה גם לאתגרי הרגולציה וגם לשיפור הרווחיות, תוך הגנה על ערכים סביבתיים ופיתוח בר קיימא.

5.

מושבים

הכנס בהשתתפות עד 1200 משתתפים במלון הילטון בתל אביב.

מנהלי הכנס

בני מורן

יזם ומנהל הכנס 

בני מורן

מנכ"ל ובעלים של- BMP בני מורן הפקות וניהול אירועים.

החברה הוקמה ב 1990 ופועלת מאז ועד היום כחברה מובילה המנהלת תוכן, ומתמחה בייזום ויצירת כנסים על סדר היום הישראלי.

BMP נותנת מענה לכלל תשתיות הכנס: מימון, שיתופי פעולה, יצירת תוכן, ניהול ותפעול הכנס

ד"ר מיקי הרן

מנהלת התוכן

מיקי הרן.jpg

ד"ר הרן משמשת בין השאר, כדירקטורית בחברת ICL ובחברת מ.א.י ויו"ר המרכז להתייעלות במשאבים. בעבר שימשה ד"ר הרן כראש ההתמחות בניהול סביבתי בקריה האקדמית אונו וכמנכ"לית המשרד להגנת הסביבה. ד"ר הרן היא בעלת תואר Ph.D. בכימיה אורגנית מאוניברסיטת ברנדייס ותואר B.Sc. בכימיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

מייק ביילי

מרכז התוכן

מייק ביילי

פעיל בתפקידים בכירים בעולם החברתי מזה 25 שנה, כמנהל, כחבר ועד מנהל ובשנים האחרונות כיזם חברתי ויועץ בתחום האימפקט עורך דין ובעל תואר שני בייעוץ ארגוני למגזר השלישי מאוניברסיטת בר אילן. מייק שימש כמנהל פיתוח וחבר הנהלה בקרן היסוד – שם ניהל במשך למעלה מעשור חטיבות ויחידות מקצועיות בתחום פיתוח המוצר, שיווק וניהול פרויקטים. במסגרת זו ליווה פיתוח של מאות מיזמים חברתיים מסוגים שונים, כיום הוא יועץ ומלווה הקמת מיזמי אימפקט בישראל.

מנהלי הועדה

שותפים

מאי
אדם טבע ודין
infospot
BDO
veridis
מכון יעיל
נצר השרון

הצטרפו אלינו לבמה המרכזית לשיח פורה בנושאי סביבה, כלכלה, מדיניות, תעשייה וחברה

חברת Save It תספק בכנס שירותים מתקדמים לניהול וטיפול בפסולת לפי סטנדרטים בינלאומיים תחת הכותרת Zero Waste To Landfill הכולל הפרדת פסולת, הן בכנס והן מאחורי הקלעים ובמטבח, ודאגה למיחזור או פירוק בנקודות הקצה.

SAVE IT

הגעה

כמובילים את כנס סביבה 2050, אנו מעודדים אתכם להגיע לכנס בתחבורה ציבורית ולעזור לנו להקטין את טביעת הרגל הפחמנית של כולנו

  • קווי אוטובוס המגיעים לתחנת דיזנגוף/ז'בוטינסקי (4 דקות הליכה מהמלון): 4, 10, 36, 48 ,66 ,90, 161
  • תחנת רכבת: סבידור מרכז, ומשם אחד מקווי האוטובוס
הילטון תמונה 2.jpg

BENNY MORAN | PRODUCTION OF

CONFERENCE, CULTURE & BUSINESS EVENTS

bmp@bmp.co.il | +972-36966000

© 2019 by BMP. All Rights Reserved. 

כנס סביבה 2050 | 2024

בני מורן ניהול והפקות תכניות בע"מ

רח' הנחושת 2 ת"א (הברזל 24, כניסה C, קומה 1)

bmp@bmp.co.il | +972-36966000

bottom of page