top of page
אודות

על הוועידה

המרחב הימי במדינת ישראל נתון מזה מספר עשורים לתמורות גיאופוליטיות וסביבתיות מהותיות אשר יש להן השפעות הרות גורל על עתידה הכלכלי והביטחוני של המדינה. הגידול הדמוגרפי והעלייה ברמת החיים הגבירו את הלחץ על שטחי הים לצורך הפקת משאבים, כאשר לצד האצת תחומים מסורתיים כגון תובלה, ספנות, דגה והפקת נפט וגז, נוספו בשנים האחרונות תחומי פעילות חדשים כחלק מחיפוש אחר מקורות אנרגיה, מזון, הקמת תשתיות והתפתחות תרבות הפנאי. 

 

ריבוי המשתמשים במרחב הימי והעלייה בביקושים להקצאת שטחי פעילות ימית נוספים, הגבירו את הקונפליקטים בין השימושים השונים ובין אותם שימושים למרחב האקולוגי. הרצון למקסם, מחד, את הפוטנציאל הכלכלי העצום הגלום במרחב הימי, ומאידך, לשמור על סביבה טבעית ימית בריאה, שהיא הבסיס להמשך הפיתוח הכלכלי, מחייב את הממשלה להגדיר גוף ייעודי שיעשה אינטגרציה לכלל השימושים, יגדיר סדרי עדיפויות ברמת האסטרטגיה הלאומית, ויתווה מדיניות ברורה לאסדרה והסדרה.

הוועידה תעסוק בנושאים הבאים:

בחלקה הראשון הוועידה תבחן את ההשפעות הכלכליות, סביבתיות וביטחוניות של המרחב הימי ביחס לשלושה סקטורים מרכזיים - תחבורה, תשתיות ואנרגיה, תציג את האתגרים המשמעותיים שעומדים לפתחנו בשלושת העשורים הקרובים, ותציע המלצות ליישום לדרג הממשלתי.

1.

בחלקה השני של הוועידה יוצגו מיטב הטכנולוגיות החדשות במרחב הימי, לצד מיזמים ותוכניות שאפתניות המקודמות בימים אלו במרחב החופי. ועוד על שימושים במרחב החופי של ישראל.

2.

VOD שידורי הוועידה

שידורי הועידה
משתתפים
משתתפים
בוועידה ישתתפו בכירים ממשרדי הממשלה, מנכ"לים של גופים מובילים בתחום הימי, בכירי הרשויות המוניציפאליות בערי החוף, מנכ"לים של חברות בולטות, חברות סטארט אפ ונציגי האקדמיה.
הוועידה תתקיים במתכונת משודרת
שידור הוועידה ייעשה דרך מס' פלטפורמות:
  • הפניה לשידור הכנס תופיעה באתר דה מרקר.
  • אתר האינטרנט הרשמי של הוועידה.
  • במדיה החברתית של שותפי הוועידה.

מנהלת התוכן

הילה ארנרייך

יוזמת ומנהלת התוכן ומנכ"לית החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון לשעבר

הילה ארנרייך

מומחית למנהל ציבורי ועסקה במהלך ה-15 שנים האחרונות בליווי והובלה של גופים ציבוריים בתחומי רגולציה, תשתיות וסביבה, הובילה קורסים והשתלמויות עומק בתחום הסביבה הימית והחופית, ובתפקידה האחרון שימשה מנכ"לית החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון.

הדוברים

שותפים

שותפים

ZIM
מקורות
ערדג
bird
רשות הטבע והגנים
מלדואיה
פורום רשויות החוף
 שחר בן עמי CBA
אדם, טבע ודין
לב ים
אתרים
windward
חברת נמלי ישראל
hartech
התעשייה האוירית
צמח תערובות
דג ישראלי
OBS
SIPG
info spot
המרכז

הצטרפו אלינו לבמה המרכזית של ועידת המרחב הימי IL

SOLD OUT.png
מרכז פרס חדשנות
באנר מתחלף באתר - שחר בן עמי2.jpg
BM_RGB_logo white png.png

ועידת המרחב הימי IL

נובמבר 2021

BENNY MORAN | PRODUCTION OF CONFERENCE, CULTURE & BUSINESS EVENTS | bmp@bmp.co.il | +972-36966000

© 2019 by BMP. All Rights Reserved

בני מורן ניהול והפקות תכניות בע"מ

רח' הנחושת 2 ת"א (הברזל 24, כניסה C, קומה 1)

bmp@bmp.co.il | +972-36966000

bottom of page