Header big logo 1920x500.jpg
 
 

ברכות פתיחה

דברי פתיחה

קרן אוזן מנחת הוועידה

ברכת ראש העיר

יחיאל זהר, ראש עיריית נתיבות

ברכה

עו"ד ברי לבנפלד, יו"ר אדם טבע ודין, שותף משרד עו"ד יגאל ארנון ושות'

ברכת נשיא המדינה

יצחק הרצוג, נשיא המדינה

ברכת השרה להגנת הסביבה

תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה

פתיחה

עו”ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין

ברכה

פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן

מושב ראשון משפט אקלים | חוק אקלים, תביעות אקלים, אסדרה ואכיפה אקלימית ותכנונית

חקיקת אקלים אסדרת אקלים– התאמת המצב המשפטי בארץ לתמונת המצב המדעית בעולם ולנורמות הסטטורטוריות במדינות המפותחות – לאחר ועידת האקלים בגלזגו, ולקראת ועידת האקלים בשארם-א-שייך, והצהרת ראש הממשלה על מחוייבות לאיפוס פליטות, הקמת פורום האקלים בבית הנשיא ואימוץ החלטת הממשלה בדבר המעבר לכלכלה דלת פחמן, אנו עומדים בפני חוק אקלים ישראלי. כיצד יראה חוק זה? אלו היבטים הוא חייב לכלול? איזה מבנה ארגוני-ניהולי הוא יציע? והאם די בו?

הרצאת יחיד

עו"ד דלית דרור, היועצת המשפטית למשרד להגנת הסביבה

הרצאת יחיד

רעיה שורקי, מנכ"לית רשות הטבע והגנים

הרצאת יחיד

עו”ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין

הרצאת יחיד

פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

מושב שני תעשיה חדשנות ואקלים

היערכות התעשייה הישראלית למשבר אקלים – משבר האקלים נוכח ומביא עמו סיכונים רבים למגזר העסקי, אך גם הזדמנויות ושווקים חדשים. במושב זה נדבר על הערכות המגזר העסקי לכלכלה דלת פחמן וכלכלת מימן, על חדשנות תעשייתית, אנרגיות מתחדשות, ואיך תראה התעשייה בשנת 2050.

אחד על אחד

ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים

עו"ד עידית רייטר, שותפה, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, משרד גולדפרב זליגמן​

אחד על אחד

נועם גולדשטיין, סמנכ""ל בכיר ICL למצויינות תפעולית, חדשנות ואנרגיה

עו"ד עידית רייטר, שותפה, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, משרד גולדפרב זליגמן

הרצאת יחיד

עו"ד יוני חנציס, ראש מחלקת הפיתוח העסקי בדוראל אנרגיה

מושב שלישי מעבר צודק | צדק אקלימי מקומי וכלים כלכליים

צדק אקלימי – משבר האקלים אינו מאיים על כולם במידה שווה. השפעות שינוי האקלים יפגעו יותר בשכבות אוכלוסיה רגישות ופגיעות, שלרבות מהן אין קול והן חשופות כבר כיום לזיהום סביבתי ניכר. בניית חוסן אקלימי חייבת לכלול הגנה על שכבות אלו ולראות צמצום פערים כחלק מהפתרון. נדון בנושא מכמה זוויות – המגדרית, המגזרית, הגיאוגרפית והבין-דורית.

פאנל

מנחה

עו"ד תמי גנות רוזנשטרייך, סמנכ"לית אדם טבע ודין

משתתפים

עו"ד ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד

ד"ר מנאל תותרי ג'וברן, מרצה בכירה בפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן

יוסף ישראל אברמוביץ, מייסד שותף של מיזם סעיד אלחרומי, חלוץ תחום האנרגיה הסולארית

אופיר בר טל, יועץ משפטי, רשות הטבע והגנים

מושב רביעי שיח מנכ"לים | משאב הקרקע כמנוף לצמיחה ופיתוח הפריפריה

הפאנל יעסוק בהשפעת פיתוח התשתיות על יצירת מוביליות חברתית וידון בשאלה: כיצד משאב הקרקע, פיתוח ובנייה יכולים להוות תשתית לשינויים חברתיים?

הרצאת יחיד

עו"ד ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל

פאנל

מנחה

קרן אוזן, אשת תקשורת, מגישת יומן הערב ברשת ב', פובליציסטית בעיתון מעריב ומו"ל "שבע". 

משתתפים

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

אלונה שפר, מנכ״לית הסכם הגג נתיבות, לשעבר מנכ״לית המשרד להגנת הסביבה

גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה

מושב חמישי אקלים פיננסי

שינוי אקלים והמגזר הפיננסי וצדק חלוקתי – מה תפקידו של המ