shuk header.jpg

איך מביאים מיליון עובדים להיי טק בישראל?

 

על הוועידה

משבר? הזדמנות? מהפיכה? עולם התעסוקה עובר טלטלה דרמטית. תהליכי עומק שהחלו עוד לפני הקורונה, הואצו בשנתיים האחרונות לנוכח המגפה, ואיתם חוסר הוודאות והצורך "לחשב מסלול מחדש". תהליכים אלה משפיעים על העולם כולו ובכל תחומי התעסוקה וכנגזרת מכך כלכלת ישראל, מדובר בעניין קיומי – לא פחות.

 

לנוכח מציאות זו האתגר הוא לכאורה ברור: איך מביאים מיליון עובדים לתעשיית ההיי טק הישראלית? במילים אחרות – כיצד ממנפים את ההצלחה האדירה של התעשייה הישראלית לטובת כלל אזרחי ישראל ולא למעטי המעט, כיצד משתמשים בהצלחה זו לסגירת פערים ולא להרחבתם, כיצד מבטיחים את ההמשכיות של הצלחה זו אל מול תחרות עולמית אגרסיבית בתחום ההון האנושי, כיצד מייצרים כאן מציאות של Start Up Nation For All? הפתרון, מטבע הדברים, מורכב בהרבה.

חינוך והכשרה, פערים חברתיים וכלכליים ואי השיוון, מדינת תל אביב מול הפריפריה, ישראל מול העולם, גיוס ושימור עובדים, גיוון תעסוקתי, תחרותיות, יציבות, עולם העבודה העתידי, הצבא ככלי לקידום חברתי כלכלי או כמייצר פערים, משרד-בית- metaverse....הכל כרוך זה בזה, משפיע ומושפע זה מזה, ונוגע ביכולת שלנו לקיים כלכלה משגשגת, חברה מתפקדת ומדינה עם עתיד בר קיימא.

 

ועידת "שוק ההון האנושי" נוסדה בכדי להביא את כל בעלי העניין לדיון ציבורי משמעותי בין מגזרי – ממשלתי, עסקי וחברתי, ובעיקר לסמן מתווה לפתרונות פרקטיים אפשריים ולהביא ליישומם.

התוצר המרכזי של הוועידה יהיה לייצר סינרגיה תהליכית בעולם תעסוקה בפריון גבוה, שתחבר בין מחפשי העבודה למעסיקים, באמצעות ecosystem בין מגזרי: ממשלתי, חברתי עסקי. מפלטפורמות אינטרנטיות עם מאות אלפי מחפשי עבודה, לקהילות וירטואלית, גופי הכשרה ומימון מהמגזר החברתי ועד למעסיקים המובילים בעולם הטכנולוגי, והכל בתמיכה וליווי של המגזר הציבורי / ממשלתי – תיוצר שרשרת תהליכית סינרגטית עם תוצאות של ממש בעולם התעסוקה בישראל.

 
  • חזון ״מיליון עובדים ישראלים להייטק״
  • מפת שוק ההון האנושי של ישראל
  • דו״ח התעסוקה של Alljobs
  • עולם התעסוקה של העתיד

1

איך רואים מנהלי חברות ההיי טק הגדולות של ישראל את סוגיית שוק ההון האנושי של ישראל? מה גודל המחסור בעובדי ההי טק בישראל? מה נדרש בכדי לשמר את מעמדה של ישראל כמעצמה של חדשנות טכנולוגית? איך נראית התחרות העולמית על כח האדם ואיך זה מוביל לגיוון תעסוקתי ישראלי מול מיקור חוץ לאוקראינה והודו? מה הפתרונות שהם רוצים לראות ומי אחראי לביצועם?
מושב ראשון: מיפוי הצרכים – שיח מנכ״לים של חברות ההיי טק
שיח בין מגזרי (ציבורי, צבא, חברתי, עסקי) על הפוטנציאל הלא ממומש של שוק ההון האנושי של ישראל. איך מביאים לתעסוקה בהיי טק את המגזר הערבי והחרדי? תפקיד הצבא בהכנה לשוק התעסוקה ואיך סוגרים את הפער בין בוגרי 8200 ללוחמים ביחידות הקרביות? מה עושה המדינה בכדי לפתוח דלתות ולספק הזדמנויות לצעירים בפריפריה האזרחית והגיאוגרפית?

2

מושב שני: מיפוי המקורות – הפוטנציאל הלא ממומש של שוק ההון האנושי של ישראל

תוכנית הכנס:

שיח מנכ״לים ומנהלי תוכניות בנושא HR Tech על הפתרונות שמקדמים בעולם הטכנולוגי בתחום התעסוקה ועל איך יראה עולם התעסוקה ב metaverse

3

מושב שלישי: מיפוי הטכנולוגיות – האם הפתרון נמצא בעולם הטכנולוגי

תכנים ומושבים:

אג'נדה דיגיטלית.jpg
 
יאיר לפיד

יאיר לפיד

שר החוץ

רמי גראור