top of page

Waterfront

 חיפה נפתחת אל הים - כנס אדריכלות שנתי

הכנס הבינלאומי התקיים בחיפה במשך 4 שנים, בהשתתפות כ–500 אורחים מהארץ ומהעולם.

העיר חיפה הצטרפה זה מכבר לשורה של ערי נמל מרכזיות ומובילות בעולם אשר שמו לעצמן כדגל את החדשנות וההתמודדות עם תהליכים אבולוציוניים של קידמה והתפתחות טכנולוגית ותעשייתית

המפגש בין טבע, תנאים אובייקטיביים ואדריכלות, יוצר בעולם בכלל ובאגן הים התיכון בפרט, אתגרים מרתקים העשויים לעצב מחדש את אופייה של העיר.

הכנס עסק בעיצוב אורבאני והיווה במה לפרויקטים נדל"ניים למה שקורה היום בעולם בכלל ובחיפה בפרט.

bottom of page