(UNJAM) חולץ פקקים

לפתיחת עורקי התחבורה בישראל 

כנס חולץ פקקים נועד להוות במה לשיח ודיון אודות פתרונות טכנולוגיים ורגולטוריים לאתגרי הגודש והנזקים שהוא מביא עמו בישראל.

הכנס האחרון התמקד במהפכת ה-Mobility as a Service) Maas) הנמצאת לפתחנו, מהפכה תחבורתית רחבת היקף שאת ניצניה אנו חווים כבר כיום.​

המפגש איגד כ-250 משתתפים מהגורמים המשפיעים במשק, ביניהם, גורמי ממשל ומעצבי מדיניות, מומחים בתחומי ליבה כגון מיסוי ורגולציה מעולם התחבורה, חוקרים ונציגי אקדמיה, נציגי חברות טכנולוגיות ועוד.