top of page

(UNJAM) חולץ פקקים

לפתיחת עורקי התחבורה בישראל 

כנס חולץ פקקים נועד להוות במה לשיח ודיון אודות פתרונות טכנולוגיים ורגולטוריים לאתגרי הגודש והנזקים שהוא מביא עמו בישראל.

הכנס האחרון התמקד במהפכת ה-Mobility as a Service) Maas) הנמצאת לפתחנו, מהפכה תחבורתית רחבת היקף שאת ניצניה אנו חווים כבר כיום.​

המפגש איגד כ-250 משתתפים מהגורמים המשפיעים במשק, ביניהם, גורמי ממשל ומעצבי מדיניות, מומחים בתחומי ליבה כגון מיסוי ורגולציה מעולם התחבורה, חוקרים ונציגי אקדמיה, נציגי חברות טכנולוגיות ועוד.

bottom of page