top of page

Power Of Innovation

כנס משרד הכלכלה בלונדון 

בכנס הכלכלה שנערך בלונדון, כחלק מסדרת כנסי המשקיעים שיזם משרד הכלכלה במרכזי עסקים ברחבי העולם, נפגשו מנהיגים עסקיים מישראל ואנגליה כדי לדון יחד בכוחה של החדשנות הישראלית, השפעתה על הצמיחה הכלכלית וההזדמנויות העסקיות הממתינות לחברות הזרות שמתכננות להשקיע בישראל.

מטרת הכנס הייתה לחשוף את המגמה הכלכלית החדשה שמתפתחת בעולם, ששמה דגש על חדשנות, יצירתיות ורב תחומיות עסקית, תוך התבוננות כוללת על המגמות בכלכלה העולמית ושימת דגש על המגמות בכלכלה ובתעשייה הישראלית.

במסגרת הכנס הוזמנו משקיעים ומנהלי חברות גדולות המושקעות כבר היום בישראל, להיפגש עם יזמים ומשקיעים במדינות יעד, בכדי לדון באפשרויות ההשקעה בישראל, כלי הסיוע הניתנים ע"י הממשלה, סביבת העבודה וכוח האדם.

יריית הפתיחה של הכנס הייתה פתיחת יום המסחר בבורסה של לונדון ע"י בכירים ממשתתפי הכנס.

bottom of page