top of page
עוד עמית ברכה דברי פתיחה.jpg

ועידת משפט וסביבה 2021

ועידת משפט וסביבה 2021 מתקיימת זו השנה השלישית בהובלת אדם טבע ודין, אוניברסיטת בר-אילן, המשרד להגנת הסביבה ומשרד עורכי דין גולדפרב זליגמן.

הוועידה עמדה בסימן אקלים ומשפט ונגעה בנושאים שעל סדר היום הסביבתי והחברתי בישראל ובקשר ההדוק בין אקלים, סביבה, חברה וכלכלה.

בוועידה התארחו בכירים מעולם המשפט, משרדי הממשלה, המגזר הציבורי והכלכלי
לדיון בהיבטי ליבה של הממשק המשפטי-אקלימי, בשינוי שעוברת הכלכלה העולמית בעקבות משבר האקלים ובמדיניות הנהוגה בישראל בהשוואה לזו הנהוגה בעולם.

bottom of page