top of page

ועידת התיירות ירושלים

ועידת התיירות עסקה ב"תיירות בעולם גלובאלי" ומטרתה להעלות על סדר היום העולמי נושאים המשפיעים ומעצבים את תעשיית התיירות הן בארץ והן בעולם. במסגרת הוועידה התקיימו דיונים על המגמות, המרכיבים והאתגרים השונים המשפיעים על תעשיית התיירות.

בוועידה השתתפו שרי תיירות ממדינות שונות וראשי ערים מרחבי העולם, מומחים עולמיים בתחום התיירות, אנשי עסקים, יזמים, אנשי אקדמיה ואנשי תעשייה.

bottom of page