top of page

ועידת ישראל לתעופה

אירוע התעופה המרכזי במזרח התיכון

הוועידה מתקיימת בהשתתפות צמרת התעופה הישראלית, חלוצים, אנשי חזון ומובילים גלובליים ממגוון ארגונים ותעשיות העוסקים בתעופה.הועידה דנה בנושאי הליבה  של עולם התעופה בעידן הנוכחי כגון

טכנולוגיה, אסטרטגיה מול אתגרים חדשים, בטיחות ובטחון, סכנות סייברנטיות, כלי טיס לא מאויישים, אוטומציה, מחסור בטייסים מול העסקה והכשרה ועוד.

בנוסף, דנים הנוכחים בסוגיות החיבור של התעופה האזרחית והצבאית בארץ, תוך מבט אל עתיד התעופה בפרספקטיבה גלובלית ובדגש על הגורם האנושי.

מושב נשיאות הכנס הראשון – עמוס שפירא, אלוף (מיל') אביהו בן-נון, מאיר שמיר וחמי פרס.

bottom of page