top of page

 IN-INTV – כנס השנתי לחדשנות בטלוויזיהTV 

 בשיתוף קשת 12 

בשנים האחרונות התבססה מדינת ישראל כמקור חדש ורענן בתעשיית הטלוויזיה העולמית, 

בין היתר בזכות גידול במספר הפורמטים המקומיים שנרכשו להפצה ולהפקות מחודשות ברחבי העולם.

כחלק מביסוס מעמדה של קשת בחו"ל כמובילה בייצור פורמטים, הוחלט לקיים בשיתוף עיריית ירושלים ו"המיזם לטלוויזיה וקולנוע", את כנס החדשנות בטלוויזיה ובניו מדיה.

מטרת הכנס הינה חיבור בכירי היוצרים בתעשייה הישראלית לרשתות ולמנהלים בכירים בתעשייה בעולם ויצירת קשרים עסקיים חדשים.

bottom of page