top of page
FutureMed-2020.jpg

FutureMed 2020

UNFOLDING PANDEMIC
LEADERS NAVIGATING THE UNCHARTED

כנס בעל פרופיל גבוה ששודר בלוחות זמנים שונים לישראל ואירופה, ולחוף המערבי והמזרחי בארה"ב. כנס זה כלל פרספקטיבות ותובנות מעשיות למשבר הקורונה העולמי.

 

 דוברי הכנס: סדרה יוצאת דופן של מנהיגים עולמיים, מקבלי החלטות, מובילי דעה ומומחים בינלאומיים המעורבים באופן ישיר בתגובה למשבר הקורונה.

bottom of page