top of page

Fuel Choises

כנס תחליפי דלקים 2014

מדינת ישראל ממשיכה להרחיב את מאמציה כדי להקטין באופן משמעותי את התלות של העולם בנפט בתחבורה. בכנס האחרון שהתקיים להעלאת המודעות בנושא הגיעו בכירים מעולם התחבורה, אנשי חברות רכב, חברות סטארט-אפ וקובעי מדיניות בתחום דלקים חלופיים ותחבורה חכמה.

מטרת הכנס הייתה לדון בנושאים הקשורים בטכנולוגיות תחבורה ומודלים עסקיים,

שיעזרו בעתיד לקדם את יעדה של מדינת ישראל- להפחית 60% מצריכת הנפט של המדינה עד שנת 2025.

בין היתר נערכה גם תערוכה, שעסקה בקידום חדשנות בתחבורה והתקיים ערב גאלה חגיגי במעמד ראש הממשלה.

כמו כן נערכה תערוכה העוסקת בחדשנות בתחבורה וערב גאלה חגיגי במעמד ראש הממשלה.

הכנס הופק ע״י  בני מורן הפקות

bottom of page