top of page

Academy Day

אירוח חברי האקדמיה הבינלאומית לטלוויזיה בישראל

האקדמיה הבינלאומית לטלוויזיה, הינה ארגון חובק עולם, המאגד כ-800 מבכירי התעשייה בתחומי ההפקה, היצירה והניהול. אחת לשנתיים עורך הארגון אירוע של מספר ימים שנקרא "ימי האקדמיה".

השיח באירוע האחרון התמקד בנחיצותה וכוחה של חשיבה מקורית, חדשנות ויצירתיות בחברה הישראלית כמקדמת הישגים מדעיים, טכנולוגיים, תרבותיים ואמנותיים. בין היתר נידון הסכסוך הישראלי-פלסטיני בראי התקשורת.

לכנס הגיעו בכירים מחברות טלוויזיה בינלאומיות, בכירים בתעשייה העולמית, בכירים בתעשייה בישראל, אנשי עסקים, אנשי תעשיית ההייטק, פוליטיקאים ומדענים בכירים.

bottom of page