top of page

שבוע העיצוב

שבוע העיצוב בחולון הינו אירוע עירוני, המתקיים מידי שנה כחלק מחזונה של העיר להיות מוקד לאומי לעיצוב וזירה בינלאומית לחדשנות בתחום זה.

שבוע העיצוב בחולון התמקד בחשיפה ובמתן ביטוי לעיצוב ולמעצבים בישראל, תוך פנייה לקהלי היעד המקצועיים, לחיבור לתעשייה ולרשויות וכן למשיכת הקהל הרחב להיכרות ישירה עם תחומי העיצוב.

במסגרת שבוע העיצוב האחרון, התקיים כנס בינלאומי לעיצוב, תערוכה במוזיאון העיצוב ותערוכות אקדמיות בגלריות העירוניות, פעילות בתחומי העיצוב לקהל הרחב, פעילות חינוך במוזיאונים לעיצוב, פעילות ייעודית במעבדה שבמרכז לאומנות דיגיטלית ופעילות בתיכונים השותפים לפרויקט מעצב צעיר.

bottom of page