top of page

Comedy For a Change

כנס הקומדיה הבינלאומי

כנס הקומדיה הבינלאומי, בהפקת בני מורן הפקות, התקיים בירושלים ועסק בהומור ובשינוי חברתי. הכנס ריכז קומיקאים וכותבים מתחום הטלוויזיה מרחבי העולם.

מטרת הכנס הייתה לחשוף את כוחה של הקומדיה במציאות התקשורתית העכשווית ככלי לקידום שינויים חברתיים.

בכנס הודגשה יכולתה של הקומדיה לקבל ולהפיץ ידע ולהעלות מודעות ומוטיבציה חברתית לפתרון בעיות משמעותיות.

כחלק מהכנס התקיימה "ועידת השלום הלא דיפלומטית"- פאנל בהשתתפות קומיקאים מכל הדתות, שקרא לעודד דיון על פוליטיקה ו"פוליטיקלי קורקט".

bottom of page