top of page

סביבה 2050

כנס הסביבה המרכזי בישראל

כנס סביבה 2050, ממוצב כיום ככנס המרכזי והחשוב בארץ בנושא איכות הסביבה,

המאפשר זירה לשיח בנושאים המרכזיים בתחום בין המגזרים השונים: עסקיים, כלכליים ותעשייתיים, רגולטורים ונציגי ארגונים ירוקים. 

בכנס למעלה מ - 1,200 משתתפים, ביניהם אנשי תעשייה, בכירים בממשלה, ארגוני סביבה, אנשי אקדמיה ואזרחים המעוניינים בקידום האג'נדה הסביבתית.

bottom of page