top of page

ענבל פרידלנדר

מנהל תפעול YuviTal

סמנכ״ל התפעול של חברת YuviTal מזה כ-3 שנים

מגיע לאחר שירות של כ-11 שנים כקצין לוחם ביחידה מובחרת.

מנהל את הפעילות העסקית בארץ אל מול ארגונים וחברות שונות (B2B ) המפעילות תכניות לעידוד אורח חיים בריא בקרב עובדים, מטופלים רופאים ואוכלוסיות נוספות.

ענבל פרידלנדר
bottom of page