top of page
header.png

שאלה מובילת תוכן?

על הוועידה

על הוועידה

ועידת משפט וסביבה מתקיימת זו השנה השלישית

בהובלת אדם טבע ודין, אוניברסיטת בר-אילן, המשרד להגנת הסביבה

ומשרד עורכי דין גולדפרב זליגמן.

ועידת המשפט והסביבה תעמוד בסימן אקלים ומשפט ותארח בכירים מעולם המשפט, ממשרדי הממשלה, המגזר הציבורי והכלכלי, לדיון בהיבטי ליבה של הממשק המשפטי-אקלימי, בשינוי שעוברת הכלכלה העולמית בעקבות משבר האקלים ובמדיניות הנהוגה בישראל בהשוואה לזו הנהוגה בעולם.

הועידה תעסוק בנושאים שעל סדר היום הסביבתי והחברתי בישראל מנקודת מבט משפטית, חקיקתית ורגולטורית, כמו גם בקשר ההדוק בין אקלים, סביבה, חברה, בריאות וכלכלה ובכלי המשפט והרגולציה הנדרשים לשם הגנה על הבריאות, איכות החיים והסביבה בה אנו חיים.

הוועידה עוסקת בנושאים הבאים:

חקיקת אקלים לישראל
נדון ביוזמות רגולציה להסדרת נושא האקלים בישראל, בהיבטים החוקתיים שמאפיינים חקיקת אקלים בעולם, בהצעת חוק האקלים הישראלית ובהיבטים נוספים המחייבים רגולציה.

1.

אקלים וכלכלה
תפקיד המגזר הפיננסי והפרטי במשבר האקלים (מניהול סיכונים ועד לניצול השפעתם לקידום כלכלה דלת פחמן); היבטים כלכליים של נזקי האקלים; התייחסות למגמות בעולם (כגון עקרונות הלסינקי ותוכנית סנטיאגו של שרי אוצר בעולם, פעילות בנקים מרכזיים בעולם, ועוד). במסגרת המושב נבחן את ההיבטים המשפטיים של הממשק הפיננסי אקלימי.

2.

ישראל אל מול העולם
נבחן את המגמות המשפטיות והעסקיות בארצות הברית ובמדינות נוספות ואת הממשק וההשפעה על ישראל.

3.

חדשנות ואחריות אקלימית במגזר העסקי ובתעשייה הישראלית
נדון בהיערכות התעשיה לסדר הכלכלי העולמי החדש, בצעדים לקראת מעבר לייצור ולכלכלה דלות / נטולות פחמן, ביוזמות חדשנות ישראליות להפחתת פליטת גזי חממה ולהיערכות להשפעות משבר האקלים.

4.

שידורי הועדה

VOD שידורי הוועידה

ועידת משפט וסביבה- השידור המלא

מוסיקה: www.bensound.com

הוועידה תתקיים במתכונת משודרת
שידור הוועידה ייעשה דרך מס' פלטפורמות:
• שידור חי וישיר מאתר החדשות Ynet
• אתר האינטרנט הרשמי של הוועידה
• במדיה החברתית של שותפי הכנס.
קהל יעד
בכירי המשפטנים, מן המגזר הציבורי, הפרטי, האקדמי, החברה האזרחית ובכירים ממערכת המשפט הישראלית, שרים, ראשי ערים ושלטון מקומי ואנשי מפתח בשלטון המקומי ובממשלה, בעלי עניין בתחום ומובילי דעה.

מארגני הכנס

גולדפרב זליגמן@4x.png
BIUSharedProgramsLogos.png
המשרד להגנת הסביבה@4x.png
אדם טבע ודין שקוף.png
מארגני הכנס
דוברים בכנס

בין הדוברים בכנס

שותפים