top of page

The Israeli Treasury Forum

כנס השקה לקהילה מקצועית חדשה - אירוע ייחודי בו השתתפו גזברים ומנהלי כספים של חברות גלובאליות וחברות ישראליות גדולות כמו גם בנקאים ואנשי פיננסים. הכנס עסק בגזברות תאגידית, שילב פאנלים מקצועיים בנושאים נבחרים והציג סיפורי הצלחה של שימוש בטכנולוגיות מובילות.  

 

קהל היעד: נציגים מחברות וארגונים גדולים, גזברים ,סמנכ״לי כספים, מנהלי סיכונים פיננסים ,חשבים, מנהלי השקעות, יועצי מערכות מידע פיננסים וספקי תוכנה מובילים.פאנלים של אנשי מקצוע מובילים, נציגים בכירים מהתעשייה כמו גם נציגים של הרגולטורים והבנקים.

bottom of page